Budka, s.r.o. 602 384 276

Chladící technika, mrazící technika

 Vývoj chladící a mrazící techniky

První teorie o chladící technice vznikaly již v pozdním středověku. Klíčové patenty pro dnešní chladící technologie se datují do konce 19. století. Toto období charakterizuje z hlediska oboru chlazení enormně zvýšená poptávka po přírodním ledu (ten potřebovaly hlavně pivovary pro vaření i distribuci piva) a zároveň zásadně snížené zásoby přírodního ledu po sérii mírných zim. Carl von Linde, známý profesor fyziky na mnichovské univerzitě, založil v roce 1879 firmu Linde, která se stala hlavním evropským výrobcem chladících strojů fungujících pomocí čpavkových kompresorových zařízení.

Hledáte služby v oblasti chladící a mrazící techniky?

Za přelom mezi dávnou historií a moderní érou chladící techniky se považuje období 20. – 30. let minulého století, kdy se místo stávajících chladiv (NH3,CH3Cl,NO2,SO2) začaly využívat tzv. freony, chemicky řečeno halogenované uhlovodíky. V posledních dekádách prošla chladící technika, stejně jako všechna technologická odvětví, zásadním vývojem s cílem zvýšit účinnost a snížit materiálovou i výrobní náročnost. Rotační kompresory, později také úspěšně digitalizované, masově nahradily své předchůdce, využívat se začaly elektronické regulátory, výměníky tepla a nové polyuretanové izolace.

Vývoj chladící techniky významně ovlivnila restriktivní opatření na ochranu ozonové vrstvy a snížení skleníkového efektu. Tehdejší chladiva tvořená směsmi chlorovaných uhlovodíků byla zakázána a nahrazena novými, které splňovaly tehdejší ekologické i ekonomické požadavky. Pokrok se tím ale nezastavil – postupně se čím dál více prosazuje aplikace systémů s chladivem CO2 a objevují se informace o nových chladivech, které budou mít ještě lepší vlastnosti. Technologickému vývoji chladící techniky tedy nejvíce pomáhá neustálá snaha o snižování spotřeby energie a dopadů chladící techniky na životní prostředí.

Chladící a mrazící stroje

Kondenzační jednotky jsou určeny jako zdroj chladu v potravinářském průmyslu. Mohou být využity jak na chlazení a přichlazování, tak na mrazící sklady a zamražování i v supermarketech. Tento typ chladící techniky má téměř neomezený rozsah chladících výkonů. Kondenzační teplo se odvádí buď pomocí okolního vzduchu (vzduchem chlazené), nebo kapaliny (vodou chlazené). Instalace kondenzačních jednotek může být doplněna příslušenstvím.

Kompresorové jednotky se řadí mezi chladící techniku využitelnou kromě potravinářského průmyslu i ve strojírenském nebo chemickém průmyslu, protože mohou vytvářet velmi nízké teploty, chladit kapaliny nebo udržovat řízenou atmosféru. Existují jednokompresorové a vícekompresorové chladící a mrazící jednotky.

Chladící centrály (chillery) slouží na výrobu ledové vody. Využívají se jako zdroje chladu pro vzduchotechnické rozvody v restauracích, hotelech, průmyslových objektech a dalších budovách. Chladící centrály mohou být kompaktní i dělené. Kompaktní centrály jsou samostatné a připravené k okamžitému provozu, zatímco dělené centrály je třeba propojit se samostatným kondenzátorem a naplnit chladivem.

Tepelná čerpadla patří mezi moderní úsporné chladící technologie. Převádí teplo z jednoho místa na druhé. Jsou využívaná k průmyslové potřebě.

Monitoringové stroje umožňují v kombinaci se správně zapojenou elektroinstalací měření různých veličin, provádění změn parametrů a to i přes vzdálené přístupy. Spravovat chladící a mrazící techniku tak můžete formou vzdálené správy nebo lokálního monitoringu.

Jednotlivé komponenty chladících a mrazících technologií lze také objednat.

Naše řešení

Nabízíme dodávku a montáž chladící a mrazící techniky na míru Vašim potřebám. Neváhejte nás proto kontaktovat přes formulář v sekci “poptávka”, prostřednictvím emailu nebo zavoláním na naše telefonní číslo v sekci “kontakt”. Na námi dodané a instalované technologie dáváme záruku 3-5 let.